Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2014

olowiczka
3898 e8dc 500
Reposted byesewanartystki-programistkipatyna

October 11 2014

olowiczka

October 10 2014

olowiczka
Kiedy człowiek się smuci, nie chce, żeby zaraz wszyscy też się smucili. Wcale nie. Chce tylko, żeby go nie wciągano do rozbawionego, wesołego korowodu, żeby mu dano spokój, pozwolono odejść, usunąć się na stronę, w cień głęboki, do klasztornych zakamarków cienia. Ale kiedy człowiek się cieszy, to wtedy chce, żeby wszyscy się cieszyli. Tak to jest i czy jest w tym coś złego?
— Edward Stachura

July 12 2014

olowiczka
8573 cb7b
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaeazyi eazyi
olowiczka
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Żulczyk ♥
Reposted fromempathetic empathetic viajakubzulczyk jakubzulczyk
olowiczka
5665 23eb
Reposted fromcalifornia-love california-love viakooobi kooobi

July 09 2014

olowiczka
5433 7fdd
Reposted byFienrira Fienrira

July 08 2014

olowiczka
Arbol de Piedra, Bolivia.Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. machu pichuBâlea Lake, Romania.the blue mountains, australiaHaad Salad beach. Ko Pha-ngan, Thailand. St.Georges Hospital, London.Cabo de São Vicente, Portugal.Voje valley, near Stara Fužina, SloveniaLondon
olowiczka
olowiczka
'Pierwsza zasada życia : rób rzeczy, których się boisz'

January 06 2012

olowiczka
5261 1878
Reposted bysmacznazupaWIATRAK

September 11 2011

olowiczka
'Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
Reposted bycostambravoureunachicawolalabymcocoaflowermalaMiiparenthesesxborntodiexborntodiexsylwiawiktoriaaajzi

August 29 2011

olowiczka
1999 a0a9
Reposted byemciuppszapapieroskiBalukAgnyawolalabymm-jak-magialovelipsdesir

August 21 2011

olowiczka
7374 0f65
Reposted byzatanczmyBLUEtwo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl